Usługa Pulpit Menadżera umożliwia Państwu, za pośrednictwem strony internetowej, dostęp z każdego miejsca na świecie do podstawowych danych finansowo-księgowych oraz raportów.

Dostęp do danych jest zabezpieczony indywidualnym hasłem klienta.

 

Klient korzystając z przeglądarki internetowej uzyskuje dostęp do:

  • zapisów księgi i rejestrów VAT,
  • płatności, w tym informacji o podatkach do zapłaty z możliwością drukowania przelewów,
  • not odsetkowych, wezwań do zapłaty oraz potwierdzeń sald,
  • deklaracji (miesięcznych / kwartalnych / rocznych) z możliwością ich drukowania,
  • listy płac oraz danych kadrowych,
  • przypomnień o terminach (badania lekarskie, wygasające umowy lub uprawnienia pracowników),
  • ewidencji środków trwałych oraz wyposażenia,
  • ewidencji przebiegu pojazdów,
  • struktury kosztów i przychodów oraz wielu innych analiz i raportów.


Zachęcamy także do testowania działania Pulpitu Menedżera w wersji DEMO oraz do korzystania z usług: Internetowa Wymiana Dokumentów, Mobilny Menadżer oraz iFaktury24, a naszych Klientów zachęcamy do logowania.

 

 

 

 

 

Początek strony