KRIDO płace i kadry


Zlecenie nam kalkulacji wynagrodzeń oraz prowadzenia spraw pracowniczych, pozwoli Państwu skoncentrować się na podstawowej działalności, przynosząc korzyści finansowe oraz gwarantując całkowite uszczelnienie obiegu informacji o wynagrodzeniach i nie ujawnianie ich wewnątrz Państwa firmy.

Zagadnienia płacowe (fundusz osobowy i bezosobowy) obejmują:

 • naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie listy płac wraz z przygotowaniem przelewów wynagrodzeń na konta pracowników,
 • sporządzanie comiesięcznych deklaracji na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz przelewów do Urzędu Skarbowego,
 • rozliczenia roczne pracowników PIT-11, PIT-40, PIT-8B,
 • wyliczanie zasiłków chorobowych, opiekuńczych, rodzinnych itp.
 • wysyłanie deklaracji ZUS - DRA wraz z obowiązującymi załącznikami tj.: raportami imiennymi RCA, RSA, RZA - wraz z przelewami do ZUS,
 • wykonywanie miesięcznych raportów dla ubezpieczonych RMUA,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych,
 • sporządzanie deklaracji PFRON,
 • sporządzanie odpisów na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych.

Obsługa kadrowa obejmuje:

 • prowadzenie akt osobowych zatrudnianianych i zwalnianych pracowników,
 • sporządzanie ewidencji czasu pracy, urlopów i innych zwolnień od pracy,
 • sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych do ZUS związanych z zatrudnianiem oraz zwolnieniem pracowników,
 • wydawanie pracownikom zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
 • pomoc w organizowaniu szkoleń BHP,
 • monitorowanie ważności badań lekarskich.

Dodatkowo na życzenie Klienta sporządzamy regulaminy pracy, wynagrodzeń, umowy towarzyszące umowie o prace (np.o zakazie konkurencji, o odpowiedzialności materialnej pracownika i inne).

 

Rozszerzając ofertę usług z zakresu płac i kadr, proponujemy Państwu kompleksową obsługę księgową, doradztwo gospodarcze oraz obsługę administracyjną.

Zachęcamy również do korzystania z usług: Mobilny Menadżer, Internetowa Wymiana Dokumentów oraz iFaktury24.

 

 

Początek strony