KRIDO


Ustawa z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nakłada na biura rachunkowe obowiązek stosowania przepisów ustawy.

W związku z powyższym podpisując umowę z Klientem nasze biuro rachunkowe jako podmiot obowiązany musi dopełnić wymagane ustawą formalności.

Każdy Klient przed podpisaniem umowy obowiązany jest przedstawić dokument stwierdzający tożsamość oraz podpisać stosowne oświadczenie identyfikujące Klienta.

Zwracamy również uwagę na konieczność opisywania faktur kosztowych. Przypominamy, że istnieje obowiązek powiązania ponoszonych kosztów z przedmiotem wykonywanej działalności gospodarczej, przychodem lub zabezpieczeniem przychodu.

Nasze Biuro Rachunkowe ułatwia Klientom powyższą czynność stosując predekretację każdego dokumentu kosztowego.

 

Początek strony