KRIDO


Siedziba naszej Kancelarii mieści się w Oławie. Biuro rachunkowe działa głównie na terenie województw: dolnośląskiego i opolskiego, w tym miast: BrzegJelcz LaskowiceLegnicaOławaOpoleStrzelinŚwięta KatarzynaWiązów,Wrocław, jednak dzięki modelowi pracy mobilnej jesteśmy otwarci na podjęcie współpracy w szerszym zakresie terytorialnym.


Właścicielką biura jest Inga Daria Orłowska, posiadająca kilkunastoletni staż w pracy na samodzielnych i kierowniczych stanowiskach w pionie finansowym. Okres ten pozwolił rozwinąć szerokie umiejętności oraz zdobyć wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu ksiąg rachunkowych, rozliczeń podatkowych oraz sporządzaniu analiz i sprawozdań finansowych. Zaowocowało to złożeniem państwowego egzaminu przed Komisją Departamentu Rachunkowości Ministerstwa Finansów i uzyskaniem Certyfikatu Ministerstwa Finansów uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

  • Absolwentka Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej.
  • Posiada Certyfikat Ministerstwa Finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych nr 28317/2008, uzyskany po złożeniu państwowego egzaminu przed Komisją Departamentu Rachunkowości Ministerstwa Finansów.
  • Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
  • Sygnatariusz Kodeksu Zawodowej Etyki w Rachunkowości wydanego przez SKwP.
  • Obecnie w trakcie postępowania kwalifikacyjnego na Biegłego Rewidenta.
Początek strony