Usługi Doradztwa polegają na:

KRIDO doradztwo gospodarcze

  • udzielaniu informacji w zakresie zakładania oraz prowadzenia działalności gospodarczej,
  • naszej gotowości do wspierania Klienta w wyjaśnianiu zagagnień podatkowych w zakresie podatku dochodowego, VAT, PCC, opłaty skarbowej,
  • konsultacjach rachunkowo-podatkowych, które mogą być przedmiotem dodatkowych ustaleń,
  • reprezentowaniu Klienta z zakresu bieżącej działalności gospodarczej przed US i ZUS (w ramach udzielonego pełnomocnictwa).


Wyjaśnienia i informacje udzielane są w formie bezpośredniej rozmowy lub pisemnie (poczta, e-mail lub fax).

Początek strony